Technologia

Hotele, restauracje, cateringSłużba zdrowiaObiekty użyteczności publicznejNieruchomościTransportSport i rekreacjaPrzemysł

Produkty

No-Touch CleaningOmniFlexWyposażenie dodatkoweSprzątanie ręczneProdukty do sprzątania punktowegoPomiar ATP ZAREJESTRUJ
PRODUKT

 

strona główna / KV System / Norma czystości: Pomiar czystości w szkołach K-12

Norma czystości: Pomiar czystości w szkołach K-12

W dzisiejszych czasach bardzo często mamy do czynienia z różnymi formami kontroli jakości. Sprawdzane jest niemal wszystko, np. podczas procesu produkcji czy wyrób spełnia odpowiednie normy. Stosowane są różne metody audytu w tym również naukowe, których celem jest potwierdzenie czy spełnione zostały określone wytyczne. Jednak w branży utrzymania czystości, efekty sprzątania często oceniane są przez pryzmat subiektywnej opinii osoby dokonującej kontroli. Brak jest precyzyjnych uregulowań jasno określających co jest, a co nie jest czyste. Konkretna norma określająca oczekiwane standardy i opisująca procedury ich realizacji w jasny i niezależny sposób powinna uwzględniać również różnice wynikające z charakterystyki danego obiektu.
Jednym z takich obiektów są szkoły, w których higieniczna czystość jest szczególnie istotna. Ze względu na dużą liczbę osób z nich korzystających bardzo szybko dochodzi do rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii. Dlatego też istotne jest usunięcie maksymalnej ilości szkodliwych mikroorganizmów, dzięki czemu nie dojdzie do wzrostu zachorowań wśród uczniów i pracowników.

Skrót K-12 oznacza klasy szkół podstawowych i średnich w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Turcji, na Filipinach i w Australii. Obejmuje pierwsze klasy przedszkola (kindergarten - K) czyli dzieci w wieku 4-6 lat, aż do młodzieży w wieku 17 - 19 lat w 12 klasie.

Ze współpracy ekspertów, instytucji naukowych i organizacji działających w ramach branży utrzymania czystości powstała Norma czystości: Pomiar czystości w szkołach K-12 (Norma K-12). Wprowadzenie Normy K-12 w szkołach ma na celu  poprawę stanu czystości poprzez jasne określenie zasad monitoringu higieny na danym obiekcie. 

Podniesienie jakości sprzątania w placówkach oświatowych jest tak istotne ze względu na wyraźny związek pomiędzy wysokim poziomem czystości, a zmniejszeniem ilości uczniów nieobecnych z powodu zachorowań. Ma to przełożenie na wyniki w nauce, osiągane przez dzieci i młodzież. Im mniej dni nieobecnych w trakcie roku szkolnego tym łatwiej jest uczniom opanować nauczany materiał.

Wprowadzając Normę: K-12 istotne jest aby określić wyjściowy poziom czystości w szkole. Następnie należy opracować schemat przeprowadzania pomiarów ATP, dzięki temu możliwe jest zweryfikowanie obecnie stosowanej metody pod kątem wydajności i opłacalności oraz określenie oczekiwanego stanu czystości.

Głównymi elementami Normy K-12 są:

 

Całość prac nad Normą czystości: K-12 nadzorowana była przez ISSA oraz amerykański Instytut Badawczy Branży Utrzymania Czystości (Cleaning Industry Research Institute, CIRI), którzy posiłkowali się wiedzą i doświadczeniem przedstawicieli filmy Kaivac.

Liczne opracowania naukowe wskazują na związek pomiędzy poprawą stanu czystości, a poziomem ATP (adenozynotrój fosforan). Pomiar ATP jest rekomendowany przez Normę czystości: K-12 jako szybka i uniwersalna metoda kontroli efektów sprzątania.

Norma czystości: K-12 jest pierwszym krokiem w kierunku opracowania programu poprawy wydajności sprzątania.

 

 

 

 

 


W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies.
Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.